Obnovljivi izvori energije

Fotonaponske elektrane omogućuju izravno pretvaranje energije Sunca u električnu energiju.

Solarna energija čista je i ne zagađuje okoliš. Glavni uzrok klimatskih promjena koje danas pogađaju Zemlju je štetno sagorijevanje fosilnih goriva, od kojih su nafta i ugljen najveći zagađivači. Ugradnjom solarne elektrane možete izravno pozitivno utjecati na zaustavljanje klimatskih promjena i očuvanje Zemlje. Jedna prosječna solarna elektrana od 5 kW tijekom svoga životnog vijeka smanji količinu ispuštenog ugljičnog dioksida ekvivalentnu sadnji 180 stabala.

Ekološke prednosti solarne energije u odnosu na klasična fosilna goriva dobro su poznata svima, no često se pojavljuje pitanje vijeka trajanja solarne elektrane odnosno njenog odlaganja i reciklaže. Europska unija donijela je set pravila koja osiguravaju da se solarne panele kojima je prošao vijek trajanja zbrine u składu s ekološkim normama. Osim što takva pravila štite okoliš i prirodu od ilegalnog odlaganja otpadnog materijala, omogućuju i da se vrijedne sirovine koje se nalaze u odbačenim panelima recikliraju te iskoriste za izgradnju novih panela.

Ulaganje u solarnu elektranu zaštita je od mogućeg rasta cijena struje u budućnosti. Prosječna cijena električne energije na europskom tržištu u stalnom je porastu. Za očekivati je da će se ovaj trend nastaviti i utjecati na lančano poskupljenje većine proizvoda. Stoga ulaganje u solarnu elektranu postaje još atraktivnije, jer njime vlasnici elektrana postaju neovisni od promjena cijena na energetskom tržištu.

FOTONAPONSKE ELEKTRANE ZA KUĆANSTVA

Povrat investicije za prosječnu obiteljsku kuću u Hrvatskoj očekuje se kroz 6 do 8 godina, nakon čega elektrana počinje svome vlasniku donositi dobit. Sva energije koju proizvede nakon što sama sebe otplati za kupca je ‘besplatna’, a ujedno i čista te ekološki prihvatljiva. Višak proizvedene energije, vlasnik elektrane prodaje u energetski sustav. Na taj će način, tijekom svoga životnog vijeka prosječna solarna elektrana svome vlasniku uštedjeti oko 13.272 eur (100.000 kuna).

Nakon što kupac iskaže interes i potpiše ugovor, kreće faza izrade projektne dokumentacije. Od potpisivanja ugovora do završetka njene izrade najčešće prođe 7 do 10 dana. Projektna dokumentacija se šalje HEP ODS-u te se čeka izdavanje potvrde o mogućnosti priključenja za što je predviđen zakonski rok od 14 dana.

Nakon dobivanja potvrde o mogućnosti priključenja dogovara se datum montaže solarne elektrane te uplaćuje zamjena brojila HEP ODS-u. Nakon montaže elektrane i zamjene brojila čeka se potvrda o puštanju elektrane u trajne pogon.

Nakon dobivanja potvrde elektrana se pušta u trajni pogon te se nakon toga izdaje račun za kupca. Prvih 10 godina rad elektrane se nadzire i prati putem posebne aplikacije. Jamstvo je 25 godina na pojedine dijelove elektrane.

Saznajte više na www.energianaturalis.hr

FOTONAPOSNSKE ELEKTRANE ZA POSLOVNE KORISNIKE

Zbog nereguliranih, tržišnih cijena po kojoj poduzetnici kao krajnji kupci ugovaraju svoju opskrbu električnom energijom, ulaganje u solarnu elektranu za njih donosi povrat investicije kroz 3 do 4 godine nakon čega proizvedena električna energija donosi čistu dobit za vlasnika. Prosječna solarna elektrana od 50 kW će tijekom svog životnog vijeka svome vlasniku uštedjeti oko 150.000 EUR.

Nakon što kupac poduzetnik iskaže interes i potpiše ugovor, kreće faza izrade projektne dokumentacije koja uključuje izradu idejnog rješenja, ishođenje elektroenergetske suglasnosti i ponude/ugovora o priključenju te izradu glavnog projekta što u prosjeku traje između 1 i 2 mjeseca.

Potom se dogovara montaža solarne elektrane nakon čega HEP-ODS vrši zamjenu brojila po uplati prema ponudi/ugovoru za priključenje. Nakon toga se izrađuje operativni plan i program ispitivanja te se po potrebi izrađuju elaborati podešenja zaštite i utjecaja elektrana na mrežu, ovisno o veličini solarne elektrane. Po ishođenju suglasnosti HEP-ODS-a na navedenu dokumentaciju provodi se pokusni rad koji traje 1-2 tjedna nakon čega se izrađuje konačno izvješće na temelju kojega se dobiva potvrda za trajni pogon.

Nadzor elektrane se može pratiti putem posebne aplikacije, a na vlasnika se prenose proizvođačka jamstva na sastavne dijelove solarne elektrane koje uključuje i jamstvo solarnih panela na proizvodnost električne energije na period od 25 godina.

Saznajte više na poslovni.energianaturalis.hr