ENNA Opskrba BH

ENNA Opskrba BH d.o.o. je društvo osnovano s ciljem obavljanja djelatnosti trgovine električnom energijom u unutrašnjem prometu na području Bosne i Hercegovine te u vanjskotrgovinskom prometu.
U tu svrhu od Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) dobili smo Rješenje broj UP1-06-13-1-148-7/23 o izdavanju Dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom i od Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) privremenu licencu za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, registarski broj licence 05-28-12-319-18/23

O društvu:

ENNA Opskrba BH d.o.o.
ID br: 4203181040001
MBS: 65-01-0436-23
Trgovačko društvo upisano u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu br: 065-0-Reg-23-001991
Temeljni kapital: 1.000.000,00 KM, uplaćen u cijelosti
Transakcijski račun: Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina: 1610000311280092

Kontakt:

Tešanjska 24a
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
info@enna-opskrba.hr