Dokumenti

Preuzmite službene dokumente

Opskrba električnom energijom

add
U skladu s poslovnom odlukom, opskrbljivač ENNA Opskrba d.o.o. trenutno ne zaprima zahtjeve za sklapanje novih ugovora o opskrbi električnom energijom krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo.

UGOVORNI UVJETI

 • Uvjeti za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca kategorije poduzetništvo - u primjeni od 01. veljače 2024.
 • Uvjeti za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca kategorije poduzetništvo od 01. ožujka 2023. - u primjeni do 01. veljače 2024.
 • Uvjeti za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca kategorije kućanstvo - u primjeni od 01. veljače 2024.
 • Uvjeti za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca kategorije kućanstvo od 1. ožujka 2023.- u primjeni do 01. veljače 2024.
 • ZAHTJEVI/OBRASCI

 • Zahtjev za sklapanje Ugovora o opskrbi električnom energijom za poduzetništvo
 • Zahtjev za isplatu novčane naknade
 • Zahtjev za dostavu podataka_HEP ODS d.o.o.
 • Obrazac za jednostrani raskid ugovora električnom energijom kategorije kućanstvo
 • Obrazac za podnošenje pisanog prigovora
 • Zahtjev za raskid ugovora o opskrbi električnom energijom s privremenom obustavom isporuke električne energije
 • Zahtjev za prijenos ugovora o korištenju mreže (obrazac operatora distribucijskog sustava)
 • Ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže (obrazac operatora distribucijskog sustava)
 • CJENIK

 • Cjenik električne energije za kupce kategorije kućanstvo - u primjeni od 01. prosinca 2022.
 • GODIŠNJI IZVJEŠTAJI

 • Godišnji izvještaj o kvaliteti usluga opskrbe el. energije za 2023.
 • Godišnji izvještaj o strukturi isporučene električne energije opskrbljivača Enna Opskrba d.o.o. za 2022. godinu
 • Godišnji izvještaj o strukturi isporučene električne energije opskrbljivača Enna Opskrba d.o.o. za 2021. godinu
 • Godišnji izvještaj o kvaliteti usluge opskrbe el.energije za 2022.
 • Godišnji izvještaj o kvaliteti usluga opskrbe el. energije za 2021.
 • OVLAŠTENI PREDSTAVNICI

 • Popis ovlaštenih predstavnika
 • NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

 • Najčešće postavljana pitanja
 • REGULATORNI OKVIR

 • Zakon o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 111/21, 83/23) - neslužbeni pročišćeni tekst

 • Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (Narodne novine, br. 100/22)

 • Pravila organiziranja tržišta električne energije (Narodne novine, br. 107/19, 36/20)

 • Pravilnik o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom (Narodne novine, br. 84/22)

 • Mrežna pravila prijenosnog sustava (Narodne novine, br. 10/24)

 • Mrežna pravila distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 74/18, 52/20)

 • Pravila nestandardnih usluga ODS-a (HEP-ODS, 12/2023)

 • Cjenik nestandardnih usluga ODS-a (HEP-ODS, 12/2023)

 • Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora (Narodne novine, br. 84/22)

 • Pravila za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača (HEP-ODS, 10/2016)

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (Narodne novine, br. 143/23)

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (Narodne novine, br. 19/24) - stupa na snagu 1. travnja 2024.

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije (Narodne novine, br. 138/21)

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije (Narodne novine, br. 138/21)

 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije (Narodne novine, br. 94/07, 38/12)

 • Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (Narodne novine, br. 28/23)

 • Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (Narodne novine, br. 31/23)

 • Uredba o sustavu jamstva podrijetla energije (Narodne novine, br. 28/23)

 • Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije (Narodne novine, br. 34/15)

 • Opskrba plinom

  add

  REGISTAR NEPOSREDNIH ČLANOVA BILANČNE SKUPINE

 • Registar neposrednih članova bilančne skupine

 • UGOVORNI UVJETI

 • Ugovorni uvjeti opskrbe plinom za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo – u primjeni od 1. lipnja 2022.
 • Ugovorni uvjeti opskrbe plinom za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo od 1. siječnja 2022.– u primjeni do 1. lipnja 2022.
 • Ugovorni uvjeti opskrbe plinom za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo - lipanj 2023
 • ZAHTJEVI/OBRASCI

 • Zahtjev za sklapanje ugovora za opskrbu plinom
 • Zahtjev za promjenu opskrbljivača plinom
 • Zahtjev za odustanak od postupka promjene opskrbljivača
 • Zahtjev za jednostranim raskidom ugovora
 • Obrazac za podnošenje prigovora
 • KVALITETA OPSKRBE PLINOM I MJERE ZA SIGURNO KORIŠTENJE PLINA

 • Opis praćenja kvalitete plina
 • Kvaliteta prirodnog plina – objava podataka

 • Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina
 • Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2021.g.
 • Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2022.g.
 • Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2023.g.
 • OVLAŠTENI PREDSTAVNICI

 • Popis ovlaštenih predstavnika
 • REGULATORNI OKVIR

 • Zakon o tržištu plina (Narodne novine br. 18/18, 23/20) – neslužbeni pročišćeni tekst

 • Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18, 83/23) – neslužbeni pročišćeni tekst

 • Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 39/20, 100/21, 103/22, 68/23) – neslužbeni pročišćeni tekst

 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 36/20, 100/21) – neslužbeni pročišćeni tekst

 • Mrežna pravila transportnog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 31/19, 89/19, 36/20, 106/21, 58/22, 9/24) – neslužbeni pročišćeni tekst

 • Pravila korištenja sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 50/18, 26/20, 58/21, 111/22) – neslužbeni pročišćeni tekst

 • Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 87/21, 72/22, 15/24)

 • Pravila o organizaciji tržišta plina (Narodne novine, br. 50/18, 154/22) – neslužbeni pročišćeni tekst

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 108/22)

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 108/22)

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 108/22)

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 108/22)

 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (Narodne novine, br. 108/22)

 • OSTALI DOKUMENTI

 • Obavijest za korisnike plina kategorije kućanstvo
 • Obavijest o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za 2022.-2026.
 • Izvješće o kvaliteti plina za 2020